close
تبلیغات در اینترنت
آئین نامه آموزشی

مرکز آموزش علمی کاربردی دقت خودرو کوشا

خواهشمند است کلیه مندرجات موجود در آئین نامه را به دقت مطالعه فرمائید، اظهار بی اطلاعی دانشجو مانعی از اجرای مقررات نخواهد بود. گزیده ای از آئین نامه آموزشی نام نویسی پذیرفته شدگان موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد. دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به واحد آموزش محل تحصیل مراجعه کند.…

به سایت جدید مرکز چه نمره ای می دهید؟

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید
آخرین اخبار مرکز
آخرين مطالب

خواهشمند است کلیه مندرجات موجود در آئین نامه را به دقت مطالعه فرمائید، اظهار بی اطلاعی دانشجو مانعی از اجرای مقررات نخواهد بود.

گزیده ای از آئین نامه آموزشی

نام نویسی

پذیرفته شدگان موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد. دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به واحد آموزش محل تحصیل مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نوسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل است. در صورت تاخیر یا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن نیمسال را ندارد ولی آن نیمسال جز مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود. دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خود داری از ثبت نام و انتخاب واحد با دلایل مستند، بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی به واحد آموزش محل تحصیل اطلاع دهد.

تعداد واحدها

تعداد واحد های درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است :

دوره های کاردانی بین 68 تا 72 واحد.

دوره های کارشناسی پیوسته 130 تا 135 واحد.

دوره های کارشناسی ناپیوسته 67 تا 70 واحد.

تذکر 1 : هر دانشجو ملزم به اخذ درس بر اساس جدول ترم بندی دروس در دوره ها می باشد در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد با نظر آموزش محل تحصیل و تایید استاد مربوط، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال بعدی از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تذکر 2 : نمره قبولی دوره های ترمی در هر درس 10 می باشد و در صورت عدم کسب نمره قبولی در کارنامه پایان ترم تاثیر خواهد داشت. در آزمون پایان ترم، در صورت غیبت موجه حذف درس و در صورت غیبت غیر موجه نمره صفر لحاظ خواهد شد.

 

حضور در جلسات درس

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/۳ مجموع ساعات آن درس تجاوز کند. در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

طول دوره

مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال می باشد. در صورتیکه دانشجو نتواند واحد های دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از مرکز آموزشی مربوط اخراج می شود. تقاضای مرخصی باید بصورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش محل تحصیل تسلیم گردد. لازم به ذکر است که مرخصی تحصیلی در نیمسال اول مجاز نمی باشد.

نامنویسی مشروط

میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر این صورت، نامنویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

دانشجویی که به صورت مشروط نامنویسی می کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

دانشجویان کاردانی و کارشناسی با دو ترم مشروطی در صورتی که معدل کمتراز10 داشته باشند از ادامه تحصیل محروم می گردند ولی اگر معدل آنان بالای 10باشد تا زمانی که در ترم دیگری مشروط نشوند با مراعات مدت مجاز تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند.

دانشجویان با 3ترم مشروطی قادر به ادامه تحصیل نخواهند بود.

 

 

انصراف از تحصیل

ترک تحصیل بدون کسب اجازه از مرکز آموزش محل تحصیل ، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد.

در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند ، باید دلایل آنرا حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه ، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

میهمان و انتقالی

با توجه به شرایط خاص این مرکز که زمان قبل از ثبت نام به دانشجو اعلام شده امکان انتقال و میهمان شدن دانشجو وجود ندارد.

تغییر رشته

دانشجوی متقاضی تغییر رشته، می بایست با شرایط اعلام شده ذیل درخواست خود را به مدیریت آموزش ارائه نماید.

1.     حداقل 6/1 و حداکثر 3/2 واحد های دوره را گذرانده باشد.

2.    نمره ورودی متقاضی از نمره ورودی پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.

3.   با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحد های درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

 

4.  متقاضی تغیر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش محل تحصیل خود تسلیم نماید.

گزیده ای از آئین نامه کمیته انضباطی دانشجویان

ماده 1 کلیات

دانشجو مکلف است در تمام مدت تحصیل ، کار آموزی ، کارورزی ، دستیاری ، بازدید علمی و بخش های شبانه روزی و در هر جا که به عنوان دانشجو حضور دارد آئین نامه انضباطی را رعایت نموده و عملی که خلاف شئون و حیثبت دانشجوی دانشگاه جمهوری اسلامی و ناقض این آیین نامه باشد انجام ندهد.

منظور از دانشگاه در این آیین نامه کلیه موسسات و مراکز آموزش عالی است که مدارک رسمی بالاتر از دیپلم صادر می نماید و منظور از دانشجو نیز فردی است که در دانشگاه تحصیل می کند.

ماده 2 حدود اختیارات و وظایف کمیته انضباطی مرکز

الف) رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری از قبیل :

1.   تقلب در جلسه امتحان

2.   فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان

3.   ارتکاب هر عملی که موجب اخلال یا وقفه در برنامه های دانشگاه یا نظم کلاسها شود.

4.  ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت المال

5.  غیبت کلاسی و یا بی نظمی در ساعات ورود و خروج از کلاسها

6.   استفاده از گوشی همراه در کلاس

ب) رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان (از قبیل سرقت ، جعل و ... )

ج) تخلفات سیاسی :

1. دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد نسبت به خود یا گروهکهای محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آن ها

2. عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها.

3. فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی.

4. توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد جمهوری اسلامی (مانند شعار نویسی ، پخش اعلامیه و ...)

5. ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

 

د) تخلفات اخلاقی :

1. استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه مواد.

2. استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوح های رایانه ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر و توزیع اینگونه وسایل

3. استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات ، عکس های مستهجن و یا آلات لهو و لعب .

4. عدم رعایت شئون دانشجویی.

ماده 3- تنبیهات

برخورد انضباطی بر حسب نوع تخلف از اخطار شفاهی تا محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه های کشور به مدت 3 سال بر اساس آئین نامه.

تبصره 1 رئیس دانشگاه مجاز است که تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی از ورود وی به دانشگاه جلوگیری به عمل آورد. مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از 10 روز تجاوز نکند.

تبصره 2 هرگاه دانشجویی در حین فعالیت هایی که به عنوان دانشجو شرکت دارد ( از قبیل سفرهای علمی، محل های کار آموزی و غیره) مرتکب عملی شود که بر حسب قوانین کشور مستوجب کیفر باشد. کمیته ا نضباطی به موازات اعمال تبیهات مقرر در این آئین نامه ، پرونده  اتهامی دانشجو را به مراجع ذیصلاح نیز ارسال می نماید.

تبصره 3 هرگاه دانشجویی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب خلافی شود، بنا بر قوانین کشوری قضایی، سابقه کیفری در پرونده دانشجو ثبت می گردد و در این مورد حکم مراجع ذیصلاح در مورد صلاحیت ادامه تحصیل دانشجو برای کمیته انضباطی لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره 4 تمرد از اجرای احکام و دستورات صادره توسط کمیته یا تکرار تخلفات ، موجب تشدید تنبیه خواهد شد.

به منظور تحکیم و تثبیت ارزشهای والای اسلامی و حفظ قداست محیط دانشگاه ها، رعایت موراد ذیل برای کلیه اقشار دانشگاهی اعم از هیات علمی، دانشجویان و کارمندان جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 :: بازدید : 429


:: برچسب‌ها: آئین نامه آموزشی , دقت خودرو کوشا , کوشا ,
نویسنده
نویسنده : فاطمه روشن
تاریخ : [چهارشنبه 19 آذر 1393 ] [ 11:25]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
ثبت نام بدون کنکور تاریخ : سه شنبه 27 مرداد 1394
شروع کلاس ها تاریخ : سه شنبه 16 تیر 1394
ترم تابستان تاریخ : پنجشنبه 11 تیر 1394
دانلود کتاب جوشکاری (مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران) (قسمت پنجم) تاریخ : یکشنبه 31 خرداد 1394
عکس برگزیده مسابقه عکاسی تاریخ : چهارشنبه 06 خرداد 1394
دانلود کتاب جوشکاری (مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران) (قسمت چهارم) تاریخ : دوشنبه 21 اردیبهشت 1394
برگزاری کنگره ملی گیاهان دارویی تاریخ : چهارشنبه 09 اردیبهشت 1394
کتاب راهنمای جوشکاری تاریخ : سه شنبه 08 اردیبهشت 1394
دانلود کتاب جوشکاری (مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران) (قسمت سوم) تاریخ : یکشنبه 06 اردیبهشت 1394
مداحی تاریخ : پنجشنبه 03 اردیبهشت 1394
فراخوان ثبت نام یازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمي كاربردي تاریخ : پنجشنبه 03 اردیبهشت 1394
مسابقه عکاسی - عکس های ارسال شده تاریخ : پنجشنبه 03 اردیبهشت 1394
دانلود کتاب جوشکاری (مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران) (قسمت دوم) تاریخ : یکشنبه 16 فروردین 1394
دانلود کتاب جوشکاری (مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران) (قسمت اول) تاریخ : یکشنبه 16 فروردین 1394
کنفرانس ملی تبلیغات محیطی تاریخ : شنبه 23 اسفند 1393
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 51
کل نظرات کل نظرات : 1
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 91

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 40
باردید دیروز باردید دیروز : 39
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید کلی بازدید کلی : 114,197

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 3.227.3.146
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :